Odwołanie do Szkoły Średniej od wyników rekrutacji – wzór

16.00 

Kiedy uczeń nie dostaje się do wymarzonej szkoły średniej, ma prawo odwołać się od wyników rekrutacji. Wcześniej powinien jednak zapewnić sobie miejsce w placówce, do której został przyjęty, potwierdzając wolę przyjęcia – w przeciwnym razie wypadnie z systemu rekrutacji.

Aby móc złożyć odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji, trzeba uzyskać uzasadnienie decyzji od komisji rekrutacyjnej, aby takie uzasadnienie otrzymać, należy złożyć najpierw: Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

O uzasadnienie decyzji można wnioskować dopiero po publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Uczeń powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie w ciągu 7 dni.

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji składa się w odpowiedzi na otrzymane uzasadnienie, kierując je do dyrektora placówki.

Odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej nie jest łatwe, dlatego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania do szkoły średniej od wyników rekrutacji, wypełniając go odpowiednimi argumentami.

Uzasadnienie odwołania może wskazywać na pominięcie kandydatury ucznia, nieprawidłowe podliczenie punktów czy też pominięcie ważnych kryteriów oceny kandydatury ucznia w procesie rekrutacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie do Szkoły Średniej od wyników rekrutacji – wzór