Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej przysługuje odwołanie. Odwołać można się również od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS (w sprawie przyznania renty).

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej wnosi się na piśmie do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem rejonowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie. Strona ma na to 14 dni, licząc od dnia doręczenia jej orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej.

Pisemne odwołanie od decyzji komisji lekarskiej Centralna Komisja Lekarska rozpatruje w składzie trzyosobowym w terminie 30 dni. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub uzyskania dodatkowych dokumentów komisja ma 60 dni na rozpatrzenie odwołania. 

Jak napisać odwołanie od decyzji komisji lekarskiej? Pismo musi zawierać oświadczenie o niezadowoleniu z wydanej decyzji oraz prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy lub uchylenie decyzji w części, lub w całości.

Dokument warto przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od decyzji komisji lekarskiej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej – wzór