Odwołanie od nagany – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pracodawca może nałożyć na pracownika karę nagany w różnych sytuacjach, na przykład, gdy ten notorycznie się spóźnia lub odmawia wykonania polecenia służbowego. Pracownik ma natomiast prawo odwołać się od takiej decyzji, kiedy uważa ją za niesprawiedliwą czy niesłuszną.

Odwołanie od nagany należy złożyć w terminie 7 dni u pracodawcy. Takie pismo zwykle rozpatrują w pierwszej kolejności związki zawodowe, a dopiero później przełożony. 

Pracodawca ma 14 dni na odrzucenie odwołania pracownika. Jeśli tego nie zrobi, odwołanie od nagany uznaje się za przyjęte. Natomiast w sytuacji, kiedy przełożony odrzuci odwołanie, pracownik może jeszcze wnieść sprawę do sądu pracy i domagać się uchylenia kary nagany. 

Jak przygotować odwołanie? Wystarczy wypełnić gotowy wzór odwołania od nagany i jak najszybciej złożyć go na ręce pracodawcy. Jeśli pracownik nie podejmie żadnych działań, wzmianka na temat nagany zostanie usunięta z jego akt osobowych dopiero po upływie jednego roku nienagannej pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od nagany – wzór