Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica – przykład

16.00 

Szkoła ma obowiązek współdziałać z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania czy opieki. Na prośbę rodziców może przygotować zatem opinię o dziecku, na przykład do poradni psychologiczno-pedagogicznej czy do sądu.

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica bywa potrzebna m.in. przy takich sprawach, jak ustalenie kontaktów z dzieckiem czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Opinię o uczniu przygotowuje najczęściej wychowawca lub pedagog szkolny. W zależności od celu jej opracowania może on skupić się na innych aspektach nauki, wychowania czy opieki.

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica może dotyczyć zatem tego, czy dziecko jest przygotowane do zajęć, czy ma odrobione lekcje, czy posiada niezbędne przybory, czy jest zadbane, a nawet tego jak reaguje na pozostawienie przez rodzica w szkole. 

Do przygotowania opinii o uczniu pedagog może wykorzystać wzór opinii o uczniu do sądu na prośbę rodzica. Warto pamiętać przy tym, że szkoła nie ma obowiązku sporządzania takich opinii, jeśli z prośbą w takiej sprawie nie występuje sąd, lecz sam opiekun. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica – przykład