Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót wzór

16.00 

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót stanowi niezbędny załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy, a także do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Taki dokument może sporządzić tylko kierownik budowy.

Gotowe oświadczenie dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy, składanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane kierownika, oznaczenie działki, dane inwestora, numer pozwolenia na budowę, a także informacje o wprowadzonych zmianach względem projektu czy pozwolenia.

Aby dokument był ważny, należy opatrzyć go pieczątką i podpisem, również projektanta.

Wzór oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót uwzględnia oświadczenie o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót wzór