Oświadczenie kierownika budowy WZÓR

16.00 

Oświadczenie kierownika budowy może zostać wydane na kilku etapach realizacji inwestycji, ale najważniejszy jest ten dokument, który kierownik wydaje po zakończeniu budowy. Takie oświadczenie informuje o zakończeniu prac.

Zawiera też deklarację wykonania obiektu zgodnie z prawem i projektem budowlanym oraz warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę.

Oświadczenie kierownika budowy powinno informować również o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu. Warto pamiętać, że nie jest to takie samo oświadczenie, jak to o podjęciu obowiązków kierownika, które sporządza się zaraz po nawiązaniu współpracy z kierownikiem lub po zmianie kierownika.

Takie oświadczenie służy jako załącznik do zawiadomienia, które przesyła się do inspektora nadzoru budowlanego i projektanta.

Wzór oświadczenia kierownika budowy należy wypełnić odpowiednimi informacjami. Należy mieć na uwadze, że dokument jest niezbędny w procesie inwestycyjnym. Dołącza się go do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie kierownika budowy WZÓR