Oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy wzór

16.00 

Oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy jest niezbędne, jeśli dom, budynek gospodarczy, garaż czy nawet ogrodzenie mają znajdować się w odległości mniejszej niż 1,5 metra od działki sąsiada.

W takim przypadku inwestycja zawsze stanowi bowiem ingerencję w teren nieruchomości sąsiedniej i zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z przepisami, ściana pozbawiona okien może znajdować się w odległości 3 metrów od granicy działki, a ściana z oknami lub drzwiami w odległości 4 metrów.

Oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy inwestor przedstawia wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami w starostwie, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zgoda sąsiada musi przyjmować zatem formę pisemną.

Należy zawrzeć w niej dane sąsiada, oznaczenie działek oraz oświadczenie sąsiada o zapoznaniu się z projektem budowlanym i o braku zastrzeżeń.

Wzór oświadczenia wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy ułatwia przygotowanie pisma wolnego od braków formalnych, przez które inwestor mógłby mieć problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy wzór