Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Właściciel nieruchomości może upoważnić wybraną osobę do zarządzania tą nieruchomością, a nawet do jej sprzedaży. W zależności od zakresu czynności, do jakich upoważnia się pełnomocnika, inne będzie samo upoważnienie – ogólne, rodzajowe, szczególne.

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości jest najczęściej pełnomocnictwem ogólnym, które pozwala między innymi na wynajem lokalu. 

Pełnomocnikiem do reprezentowania właściciela nieruchomości może być każda osoba godna zaufania. Takiego upoważnienia da się udzielić ustnie, jednak dla celów dowodowych najlepiej przygotować je na piśmie.

Jeśli pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości dotyczy również sprzedaży, niezbędne będzie sporządzenie go w formie aktu notarialnego. 

Udzielając pełnomocnictwa, warto wykorzystać przygotowany przez nas – gotowy i sprawdzony wzór pełnomocnictwa do reprezentowania właściciela nieruchomości.

Druk uwzględnia oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, a także określenie zakresu pełnomocnictwa. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości – wzór
  1. dzięki, szybko i sprawnie, pismo OK