Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie dłużnika, sporządza odpowiednie pismo skierowane do jego pracodawcy.

Ten ma obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi nawet wtedy, kiedy dłużnik już u niego nie pracuje lub gdy z innych względów nie można zająć jego wynagrodzenia. Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia należy sporządzić w terminie 7 dni. 

Gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia wykorzysta pracodawca, który już nie zatrudnia dłużnika, a także ten, który zauważy, że wynagrodzenie jest już zajęte przez innego komornika.

W piśmie pracodawca powinien udzielić komornikowi również innych informacji, jeśli ten uwzględni dodatkowe zapytania w przesłanym dokumencie.

Warto pamiętać, że odpowiedź na pismo od komornika zawsze jest obowiązkowa. Fakt, że dłużnik już nie pracuje lub że z innych powodów nie można zająć jego wynagrodzenia – pracodawca musi wykazać przed komornikiem.

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia jest więc obowiązkowe w każdych okolicznościach, a nie przesłanie go w terminie grozi między innymi karą grzywny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia – wzór