Pismo wyjaśniające do komornika – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jeśli podmiot otrzymuje pismo od komornika, ma obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi w określonym terminie, pod rygorem kary grzywny. Pismo wyjaśniające do komornika najczęściej sporządza sam dłużnik.

Taki dokument może dotyczyć między innymi wskazania składników majątku dłużnika, faktu zawarcia porozumienia z wierzycielem czy też spłaty zadłużenia bezpośrednio na rachunek wierzyciela. 

Należy wiedzieć, że pismo wyjaśniające do komornika musi zawierać szereg niezbędnych danych formalnych. Jest to między innymi oznaczenie danych dłużnika i wierzyciela oraz sygnatura akt prowadzonej sprawy.

Odpowiedź, wniosek czy pismo wyjaśniające do komornika można przygotować w oparciu o nasz wzór pisma wyjaśniającego do komornika, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Samodzielnie przygotowane pismo wyjaśniające do komornika często skutkuje jego odrzuceniem z powodu braków lub błędów formalnych, jednak korzystając z odpowiedniego wzoru, można uniknąć takiego problemu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo wyjaśniające do komornika – wzór