Podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie – wzór

16.00 

Doliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy mogą domagać się osoby, które w przeszłości prowadziły własne gospodarstwo rolne, były współmałżonkami rolnika lub członkami rodzin rolniczych.

Dotyczy to między innymi nauczycieli, którzy mają prawo złożyć podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie, aby uzyskać tym samym korzyści wynikające z dłuższego stażu pracy, w tym korzyści finansowe.

Gotowy do wypełnienia wzór podania do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym może wykorzystać nauczyciel, który spełnia warunki opisane w treści ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Do wniosku dołącza się również zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, uzyskane w urzędzie gminy.

Złożone przez nauczyciela podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym powinno zostać rozpatrzone pozytywnie, ale należy pamiętać, że pracodawca ma prawo zweryfikować prawdziwość takiego wniosku i dołączonych do niego zaświadczeń, zanim doliczy wskazany okres do stażu pracy pracownika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie – wzór