Podanie o udzielenie informacji o miejscu pobytu osoby osadzonej

16.00 

Zapytanie o miejsce pobytu osoby osadzonej może przygotować jedynie jej osoba bliska, na przykład rodzic, dorosłe dziecko czy małżonek.

Podanie o udzielenie informacji o miejscu pobytu osoby osadzonej należy kierować do Biura Informacji i Statystyki. Niezbędnym załącznikiem do dokumentu jest ksero dowodu osobistego wnioskodawcy.

Prośba o udzielenie informacji na temat miejsca pobytu osadzonego nie jest skomplikowanym pismem, ale musi spełniać pewne wymogi formalne, dlatego najłatwiej jest sporządzić ją w oparciu o przygotowany przez nas wzór podania o udzielenie informacji o miejscu pobytu osoby osadzonej.

W podaniu należy określić stopień pokrewieństwa z osadzonym i podać jego dane osobowe.

Podanie o udzielenie informacji o miejscu pobytu osoby osadzonej skutkuje odnalezieniem skazanego i przesłaniem zapytania, czy wyraża zgodę na udzielenie informacji o jego miejscu pobytu osobie pytającej.

Na odpowiedź z Biura Informacji i Statystyki czeka się około 7 dni. Informacji tego typu nie można uzyskać przez telefon.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o udzielenie informacji o miejscu pobytu osoby osadzonej