Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pracodawca ma obowiązek przesunięcia pracownika na inne stanowisko, jeśli u osoby zatrudnionej w zakładzie pracy występują objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej.

Dotyczy to przeniesienia pracownika na takie stanowisko, na którym nie będzie on narażony na działanie czynnika szkodliwego. Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia może złożyć sam pracownik.

Prośba będzie uzasadniona, jeśli da się wykazać, że do pogorszenia stanu zdrowia pracownika doszło na skutek choroby zawodowej.

Warto podkreślić, że podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia powinno wskazywać, iż choroba zawodowa pracownika została spowodowana działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy lub powstała na skutek sposobu wykonywania danej pracy.

Ponieważ prośba o przeniesienie na inne stanowisko pracy ma formalny charakter, pismo w tej sprawie najlepiej przygotować w oparciu o nasz wzór podania o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia, dołączając do niego odpowiednie załączniki (zaświadczenie lekarskie).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia – wzór