Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nigdy nie wygasa automatycznie. Zobowiązany do alimentacji, który chce doprowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek do sądu.

Dokument warto przygotować wypełniając przygotowany przez nas wzór pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Aby można było mówić o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego, muszą zaistnieć ku temu przewidziane w przepisach przesłanki.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego staje się uzasadniony w przypadku, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość i jest w stanie samodzielnie się utrzymywać, ponieważ pozwalają na to jego dochody lub przychody z posiadanego majątku. 

Przykładowo, pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego można złożyć w sytuacji, kiedy pełnoletnie dziecko przestaje się uczyć i zaczyna pracować na własny rachunek.

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego jest uzasadnione również wtedy, kiedy dziecko po osiągnięciu pełnoletniości nie uczy się ani nie pracuje, choć ma taką możliwość oraz gdy kontynuuje naukę, ale jest ona nieuzasadniona lub dziecko nie przykłada się do nauki.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – wzór