Pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Małoletnie dziecko nie może opuszczać kraju bez obojga rodziców lub bez zgody obojga rodziców, jeśli wyjeżdża pod opieką innej, wskazanej przez nich osoby.

Pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę jest więc niezbędne nawet wtedy, kiedy małoletni podróżuje z jednym ze swoich opiekunów prawnych. Taka zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie z notarialnie poświadczonymi podpisami. 

Pisemne pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę może okazać się konieczne zarówno przy przekraczaniu granicy, jak i w kraju destynacji. Tamtejsze służby mają bowiem prawo kontrolować turystów, a szczególnie dorosłych podróżujące z osobami małoletnimi.

Brak stosownej zgody w języku angielskim lub w języku kraju docelowego może prowadzić do zatrzymania celem wyjaśnienia sytuacji.

Warto pamiętać, że ważna zgoda rodzica musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym między innymi numer PESEL dziecka. Najkorzystniej jest przygotować ją w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór pozwolenia na wyjazd dziecka za granicę. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę – wzór