Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego wzór

16.00 

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego powinna zostać skierowana do zakładu gazowego, z którym inwestor podpisał już umowę. Taki wniosek należy odpowiednio uzasadnić, na przykład zbliżającym się terminem wykonania elewacji.

Każdy rodzaj prac na budowie wykonuje się bowiem w określonej kolejności – prace zostaną wstrzymane, jeśli przyłącze nie będzie gotowe, co może narazić inwestora na dodatkowe koszty i straty. 

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego musi przyjmować formę pisemną. W dokumencie należy uwzględnić między innymi oznaczenie zawartej z gazownią umowy oraz dane osobowe inwestora.

Warto pamiętać, że takie pismo najczęściej wystarcza, aby pracownicy zakładu zgodzili się wykonać przyłącze we wcześniejszym terminie.

Jednak w razie jakichś problemów, czy komplikacji ze strony gazowni – nwestor powinien zaangażować się w sprawę, skontaktować się z zakładem gazowym osobiście lub telefonicznie i zapytać, w jaki sposób może usprawnić procedurę.

Wzór prośby o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego należy wypełnić nie tylko danymi klienta, ale również starannie przygotowanym uzasadnieniem, od którego w głównej mierze zależy, czy prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego wzór