Prośba o umorzenie abonamentu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Rejestracja odbiorników i płacenie abonamentu to czynności obowiązkowe dla większości obywateli. Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika można jednak umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości abonamentowe.

Prośba o umorzenie abonamentu musi być uzasadniona przypadkami losowymi lub szczególnymi względami społecznymi.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu abonamentu składa się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Prośba o umorzenie abonamentu to jednak nie wszystko – abonent musi również złożyć w placówce Poczty Polskiej dokument stwierdzający umorzenie należności w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

Do przygotowania pisma warto wykorzystać gotowy wzór prośby o umorzenie abonamentu. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku może liczyć osoba, która zaprzestała płacenia abonamentu, ponieważ jest z tego obowiązku zwolniona ustawowo.

Jeśli taki abonent nie dopełnił wcześniej wymaganych formalności, powinien złożyć w urzędzie pocztowym oświadczenie o zwolnieniu z abonamentu RTV.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o umorzenie abonamentu – wzór