Prośba o użyczenie samochodu służbowego – wzór

16.00 

W celu wykonywania obowiązków pracowniczych i zadań służbowych pracodawca może powierzyć swojemu pracownikowi samochód służbowy, z obowiązkiem zwrotu.

Również pracownik może poprosić pracodawcę o użyczenie samochodu służbowego w uzasadnionych okolicznościach. Do przygotowania wniosku w tej sprawie warto wykorzystać nasz gotowy wzór prośby o użyczenie samochodu służbowego.

Pozytywnie rozpatrzona prośba o użyczenie samochodu służbowego skutkować będzie zawarciem umowy o korzystanie z samochodu służbowego na czas określony – umowa zawsze wygasa w momencie rozwiązania stosunku pracy.

Dokument zawiera tak zwany regulamin korzystania z samochodu służbowego i określa sposób, w jaki pracodawca będzie rozliczał się z pracownikiem w zakresie wykorzystania pojazdu dla celów prywatnych. 

Aby prośba o użyczenie samochodu służbowego została zaakceptowana, pracownik powinien dobrze ją uzasadnić. Może powołać się w tym celu między innymi na trudności związane z dojazdem do pracy czy konieczność odbywania spotkań z klientami poza stałym miejscem pracy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o użyczenie samochodu służbowego – wzór