Protokół wprowadzenia na budowę wzór

16.00 

Protokół wprowadzenia na budowę to dokument sporządzany przez inwestora i wykonawcę. Zobowiązuje on ekipę budowlaną do dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy, a także do zabezpieczenia obiektów budowlanych i urządzeń technicznych. 

Protokół wprowadzenia na budowę musi zawierać dane wykonawcy i zlecającego, a także dane przedmiotu umowy. Dokument uwzględnia informacje na temat wskazania/niewskazania punktu poboru wody i energii.

Nakazuje też wykonawcy ustawienie tablicy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W momencie podpisania protokołu wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wzór protokołu wprowadzenia na budowę mogą wypełnić osobiście inwestor i wykonawca lub ich przedstawiciele.

Druk został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewiduje także możliwość dodania własnych uwag odnośnie przekazywanego terenu, dlatego zlecający może uwzględnić w nim szczególne warunki korzystania z placu budowy i zaplecza. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Protokół wprowadzenia na budowę wzór