Przedmiar robót budowlanych wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Przedmiar robót budowlanych jest niezbędny do przygotowania kosztorysu robót. Zgodnie z definicją, jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Opis uwzględnia też miejsce wykonania robót, wyliczenie ilości jednostek miar robót podstawowych, a także wskazanie cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Przedmiar robót budowlanych to dokument, który sporządza się według określonych zasad. Wymagane elementy to między innymi spis działów przedmiarów, tabele przedmiarów, a także nazwy i kody dla grup robót, klas robót oraz kategorii robót.

Wzór przedmiaru robót budowlanych ułatwia przygotowanie uporządkowanego dokumentu, który spełnia wszystkie wymogi formalne. Wypełniając druk, należy oprzeć się na dokumentacji projektowej, a dokładnie na rysunkach przedstawiających liczby jednostek miary.

Warto pamiętać, że ceny w przedmiarze podaje się łącznie z kosztami zakupu, a godzinowe stawki robocizny ustala na podstawie analizy własnej, z uwzględnieniem kosztów pochodnych, premii, płac dodatkowych czy uzupełniających.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Przedmiar robót budowlanych wzór
  1. Dziękuję bardzo, świetne kosztorysy!