Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Brak zapłaty w terminie powinien skutkować wezwaniem kontrahenta do uregulowania płatności. Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności sporządza się również w przypadku, kiedy termin płatności nie został wyznaczony.

Zgodnie z przepisami przed sądem dochodzić można bowiem jedynie wierzytelności wymagalnych. Jeśli termin płatności nie jest oznaczony ani nie wynika z charakteru zobowiązania, to świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego uregulowania. 

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty zaległej wierzytelności ułatwia przygotowanie pisma, które będzie niezbędne na wypadek ewentualnego postępowania sądowego. Stanowi bowiem dowód na próbę polubownego rozwiązania sporu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności powinno wskazywać co najmniej ostateczny termin płatności oraz wymaganą kwotę świadczenia.

Z reguły pismo zawiera też numer konta wierzyciela i dane do przelewu środków. Aby wezwanie okazało się skuteczne, zamieszcza się w nim również ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór