Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły – wzór pisma

16.00 

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Przyczyną złożenia takiej rezygnacji jest najczęściej chęć przejścia na emeryturę, pogarszający się stan zdrowia czy też coraz trudniejsze relacje z podwładnymi.

Niezależnie od powodu podjęcia takiej decyzji, dyrektor powinien złożyć swoją rezygnację na ręce organu prowadzącego – do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. 

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły jest rozpatrywana przez odpowiedni organ prowadzący. Po zaakceptowaniu rezygnacji rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia, który trwa trzy miesiące. Dopiero po tym czasie dyrektor może całkowicie zrezygnować z pełnionej funkcji kierowniczej.

Warto więc złożyć stosowne pismo jak najszybciej lub rozwiązać umowę za porozumieniem stron, w dowolnym terminie.

Wzór rezygnacji ze stanowiska dyrektora pomaga przygotować pismo, które będzie skuteczne i doprowadzi do jak najszybszego zwolnienia nauczyciela z obowiązku pełnienia funkcji kierowniczej. Warto pamiętać, że taka rezygnacja nie musi oznaczać jednak całkowitej rezygnacji z pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły – wzór pisma