Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły – wzór

16.00 

Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły musi przyjmować formę pisemną. Odpowiedni dokument wicedyrektor składa na ręce dyrektora placówki. Kierujący szkołą nie może takiego pisma zignorować – ma obowiązek odwołać wicedyrektora z pełnionej funkcji z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły nie jest tym samym, co rezygnacja z pracy, zatem akceptacja pisma nie oznacza, że nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą zostanie zwolniony. Rezygnacja z funkcji kierowniczej może odbyć się jednak równocześnie z rezygnacją z pracy, czyli na podstawie zwykłego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. 

Wzór rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły to gotowy do wypełnienia druk, który warto wykorzystać, jeśli nauczyciel chce zrezygnować jedynie z pełnionej przez siebie funkcji. Po rozpatrzeniu pisma, dyrektor powinien zapewnić nauczycielowi pełny wymiar zajęć lekcyjnych.

Na podobnej zasadzie odbywa się rezygnacja z funkcji dyrektora, przy czym taką rezygnację składa on do organu prowadzącego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły – wzór