Skarga na pracownika do pracodawcy – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Skargę na współpracownika czy przełożonego można wnieść do pracodawcy, najlepiej na piśmie. Taka skarga może dotyczyć łamania przepisów prawa pracy, a także przepisów BHP czy wewnętrznego regulaminu zakładu pracy.

Należy pamiętać, że skarga na pracownika do pracodawcy nie powinna być anonimowa, ponieważ anonimy można pozostawić bez rozpatrzenia.

Donos na innego pracownika najlepiej złożyć w formie pisemnej dla celów dowodowych. Jeśli skarga na pracownika do pracodawcy nie przyniesie bowiem pożądanych rezultatów, sprawę będzie można zgłosić dalej, do Państwowej Inspekcji Pracy. Również w tym przypadku pismo nie powinno być anonimowe. 

Skarga na innego pracownika może dotyczyć jego zachowania wobec współpracowników czy klientów, natomiast skarga na kierownika sposobu, w jaki traktuje on podwładnych.

Niezależnie do tego, kto jest podmiotem takiej skargi, pismo do pracodawcy warto przygotować w oparciu o nasz wzór skargi na pracownika do pracodawcy, wypełniając druk odpowiednimi informacjami. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na pracownika do pracodawcy – wzór