Skarga na syndyka – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Syndyk musi prawidłowo realizować nałożone na niego obowiązki. Jego uchybienia w tym zakresie mogą stanowić podstawę złożenia skargi, na przykład w sprawie o upadłość konsumencką.

Skarga na syndyka może dotyczyć nie wykonywania obowiązków (zaniechań) lub wykonywania obowiązków w sposób nieprawidłowy.

Rolą, jaką pełni skarga na syndyka, jest dyscyplinowanie tego organu do przestrzegania przepisów obowiązujących ustaw, a tym samym zapewnienie prawidłowego przebiegu samego postępowania upadłościowego. Warto pamiętać, że złożenie skargi na czynność syndyka nie powoduje przerwania biegu postępowania upadłościowego.

Gotowy do wypełnienia wzór skargi na syndyka może wypełnić upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało naruszone czy zagrożone przez czynności lub zaniechanie syndyka.

Z pismem można wystąpić w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności przez organ lub od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności.

Natomiast w przypadku zaniechania skargę można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na syndyka – wzór