Skarga na współpracownika – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Nękanie, prześladowanie, izolowanie czy innego typu zachowania współpracowników warto zgłosić najpierw przełożonemu, a później Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga na współpracownika może dotyczyć zachowania względem skarżącego, ale również łamania przepisów czy złego traktowania klientów firmy. 

Co ważne, skarga na współpracownika powinna skutkować interwencją zarówno ze strony pracodawcy, jak i PIP. Składający skargę ma też prawo oczekiwać, że jego dane nie zostaną ujawnione. Natomiast samo pismo musi je uwzględniać, ponieważ skargi anonimowe mogą pozostać nierozpatrzone. 

Jak napisać skargę na innego pracownika? Najprościej będzie wykorzystać wzór skargi na współpracownika, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

W skardze poza danymi skarżącego powinny znaleźć się także dane podmiotu, którego skarga dotyczy oraz opis zachowań współpracownika.

Do pisma warto dołączyć też zgromadzony materiał dowodowy. W przypadku mobbingu mogą to być wydruki wiadomości czy nagrania wideo na nośniku pamięci.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na współpracownika – wzór