Umowa na ułożenie kostki brukowej wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa na ułożenie kostki brukowej to dokument, który z pewnością warto wykorzystać, ustalając z firmą sposób wykonania chodnika, podjazdu czy parkingu. Dokument pozwala ustalić warunki współpracy i zasady rozliczeń.

Zobowiązuje wykonawcę do działania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z założeniami projektu inwestora.

Umowa na ułożenie kostki brukowej bazuje na umowie o dzieło, rzadziej na podstawie umowy o roboty budowlane.

Dokument ustala prawa i obowiązki stron, termin realizacji poszczególnych etapów prac, zasady wypłacania wynagrodzenia oraz jego wysokość. Może wprowadzać też zapisy o karach umownych, na przykład za zwłokę w realizacji dzieła. 

Wzór umowy na ułożenie kostki brukowej pozwala przygotować dokument, który dobrze zabezpiecza interesy stron umowy, zwłaszcza inwestora.

Warto uwzględnić w nim preferowane techniki prac, rodzaj zastosowanych materiałów (zwłaszcza, jeśli za ich nabycie odpowiada wykonawca), a także warunki odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. 

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa na ułożenie kostki brukowej wzór