Wzór umowy na wykonanie dachu

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Umowa na wykonanie dachu to umowa o roboty budowlane, bazująca na umowie o dzieło. Przepisy dokładnie określają jednak, jakie elementy powinien zawierać taki kontrakt oraz jakie prawa i obowiązki rodzi po obu stronach stosunku prawnego.

Zawierając umowę na wykonanie dachu, wykonawca zobowiązuje się wykonać pokrycie dachowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z projektem. Natomiast inwestor ma obowiązek odebrać obiekt i uiścić za niego ustalone wynagrodzenie. 

Umowa na wykonanie dachu (umowa dekarska) musi zawierać szereg niezbędnych ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Taki dokument powinien określać nie tylko podstawowe prawa i obowiązki stron, ale również kwotę wynagrodzenia, termin oddania obiektu, wysokość kar umownych czy warunki odstąpienia/wypowiedzenia umowy. 

Wzór umowy na wykonanie dachu ułatwia przygotowanie dokumentu, który dobrze chroni interesy obu stron. Umowę dopełnia się projektem budowlanym, którego wykonawca ma obowiązek przestrzegać. Mimo to, wskazane jest, aby inwestor kontrolował postępowanie ekipy budowlanej na każdym etapie prac. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór umowy na wykonanie dachu
  1. Umowa jest ok.