Wzór umowy brukarskiej

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa brukarska to inaczej umowa na ułożenie kostki brukowej. Najczęściej sporządza się ją na bazie umowy o dzieło, rzadziej na podstawie umowy o prace budowlane.

Mimo to umowa powinna określać prawa i obowiązki stron, a także zobowiązywać wykonawcę do realizacji prac zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zazwyczaj rolę projektu pełni w tym przypadku prosty rysunek przedstawiający miejsce ułożenia kostki brukowej. 

Umowa brukarska pozwala inwestorowi zabezpieczyć się przed nierzetelnym czy nieuczciwym wykonawcą.

Zawiera bowiem ustalenia związane ze sposobem ułożenia kostki, ustala harmonogram realizacji prac, a także wysokość wynagrodzenia i terminy wypłat poszczególnych transzy – z reguły wynagrodzenie dzieli się na części i wypłaca po wykonaniu określonych etapów inwestycji. 

Wzór umowy brukarskiej może wykorzystać zarówno osoba prywatna, jak i podmiot gospodarczy. Dokument dobrze zabezpiecza interesy stron i pełni istotną rolę dowodową na wypadek sporów czy bezpodstawnych roszczeń.

Można zawrzeć w nim również zapisy dotyczące naliczania kar umownych za niedotrzymywanie terminów czy niestaranne wykonywanie dzieła.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór umowy brukarskiej