Umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej wzór

16.00 

Nieruchomość wspólna może być użytkowana w taki sam sposób przez wszystkich współwłaścicieli i wymaga uzyskania zgody każdego z nich, kiedy w grę wchodzi wynajem, remont czy sprzedaż.

Aby uregulować sposób korzystania z nieruchomości wspólnej i uniknąć sporów, warto zawrzeć więc tak zwaną umowę quoad usum, czyli umowę o podział nieruchomości do korzystania, nazywaną także umową o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej. 

Umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej w sposób fizyczny wydziela poszczególne części nieruchomości do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli. Pozwala im samodzielnie nimi zarządzać, a także czerpać z nich pożytki, na przykład poprzez wynajem.

Wykorzystując nasz wzór umowy o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej, strony mogą ustalić, do kogo będą należały poszczególne części nieruchomości.

Przepisy nie nakazują, aby umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej przyjmowała formę aktu notarialnego. Nie stanowi ona bowiem formalnego podziału domu czy mieszkania. Można zawrzeć ją nawet ustnie, ale na wypadek ewentualnych sporów warto zachować formę pisemną.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej wzór