Wezwanie rodzica do szkoły – wzór pisma

Kategorie: , ,

16.00 

Wezwanie rodzica do szkoły ma na celu przeprowadzenie z nim rozmowy w sprawie ucznia. Kontakt rodziców z dyrektorem lub nauczycielami odbywa się bowiem wyłącznie na terenie szkoły.

Takie wezwanie nie musi dotyczyć przewinień dziecka – może mieć na celu złożenie wyjaśnień w sprawie, w którą dziecko było zaangażowane.

Wezwanie rodzica do szkoły powinno wskazywać na cel spotkania, a także wyznaczać jego datę. Dokument podpisuje dyrektor i wychowawca klasy, do której należy uczeń.

Najczęściej takie pismo przygotowuje się w przypadku złamania regulaminu szkoły, ale również wtedy, kiedy rodzic nie pojawia się na zebraniach (po dwóch lub większej liczbie nieobecności).

Wzór wezwania rodzica do szkoły to schemat prostego dokumentu, który wypełnia się odpowiednimi informacjami, w tym przyczyną wezwania oraz datą i godziną spotkania.

Rodzice, którzy otrzymują takie pismo, nie mają prawa go ignorować. Jeśli nie stawią się na spotkaniu, szkoła podejmie inne próby nawiązania kontaktu. Może też zgłosić sprawę do sądu rodzinnego, jeśli dojdzie do wniosku, że opiekunowie nie interesują się dzieckiem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie rodzica do szkoły – wzór pisma