Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny

16.00 

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, pedagog, który otrzymał wypowiedzenie z tak zwanych przyczyn organizacyjnych, ma prawo złożyć wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.

Dotyczy to m.in. sytuacji związanej z częściową likwidacją lub zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole.

Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny może złożyć nauczyciel mianowany lub zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pismo składa się do dyrektora placówki.

Po złożeniu wniosku nauczyciel pozostaje przez okres 6 miesięcy pracownikiem szkoły, jednak nie świadczy on pracy, a otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze. 

Do przygotowania wniosku w takiej sprawie warto wykorzystać gotowy wzór wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny. Należy pamiętać, że przepisy dopuszczają podjęcie pracy przez nauczyciela, który pozostaje w stanie nieczynnym.

Okres tej pracy nie może być jednak dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Co więcej, z tytułu tego zatrudnienia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, jednocześnie pobierając wynagrodzenie z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny