Wniosek o degradację ze stanowiska – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zmiana stanowiska pracy na niższe to degradacja ze stanowiska. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w ramach ukarania pracownika lub na jego prośbę, po awansie.

Wniosek o degradację ze stanowiska składa zwykle ten pracownik, który został przeniesiony na stanowisko kierownicze.

Z powodu większej liczby obowiązków i większej odpowiedzialności może on podjąć decyzję o chęci rezygnacji, ale zgodę na zmianę stanowiska musi uzyskać wcześniej od swojego przełożonego.

Degradacja ze stanowiska wymaga wprowadzenia zmian w warunkach pracy i płacy. Wiąże się nie tylko ze zmianą nazwy stanowiska, ale także ze zmianą zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia. Takie zmiany na wniosek o degradację ze stanowiska wprowadza się za pomocą porozumienia, czyli aneksu do umowy.

Wypełniając wzór wniosku o degradację ze stanowiska, pracownik powinien postarać się o dobre uzasadnienie swojej prośby.

Może wskazać więc na brak czasu, nadmiar obowiązków, stres i pogarszający się stan zdrowia. Każdy argument ma znaczenie, ponieważ to od woli pracodawcy zależy, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o degradację ze stanowiska – wzór