Wniosek o wykonanie wjazdu na posesję wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wjazd na posesję to połączenie drogi publicznej z prywatną działką. Takiego połączenia nie można stworzyć samowolnie. Dawniej należało uzyskać w tym celu pozwolenie na budowę, dzisiaj wystarczy zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

Wniosek o wykonanie wjazdu na posesję składa się do zarządcy drogi, na przykład do gminy, zarządu powiatu czy zarządu województwa.

O zezwolenie na wykonanie wjazdu należy ubiegać się przed rozpoczęciem inwestycji (prac budowlanych). W przeciwnym razie inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę.

Wypełniony wzór wniosku o wykonanie wjazdu na posesję uzupełnia się między innymi oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane czy też dowodem na uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. 

Z opłaty tej zwolnieni są jednak inwestorzy prywatni. Natomiast przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o wykonanie wjazdu na posesję, na której budowany jest obiekt handlowy czy usługowy, muszą uiścić przy tym opłatę stałą w wysokości 82 zł. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wykonanie wjazdu na posesję wzór