Wniosek o pozwolenie na ogrzewanie gazowe – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o pozwolenie na ogrzewanie gazowe składa się we właściwym wydziale starostwa powiatowego. Do pisma należy dołączyć opinię kominiarską, warunki przyłączenia do sieci gazowej, projekt budowlany oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do tego ostatniego inwestor może potrzebować jeszcze zgody sąsiadów lub zgody współwłaścicieli na przyłącze.

Wniosek o pozwolenie na ogrzewanie gazowe nie musi być składany osobno, jeśli inwestor uzyskuje decyzję pozwolenia na budowę wraz ze schematem wewnętrznych instalacji gazowych.

Jeżeli jednak projekt instalacji nie był składany wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia lub ze zgłoszeniem, należy zlecić jego wykonanie oraz uzyskać decyzję starostwa. 

Wzór wniosku o pozwolenie na ogrzewanie gazowe został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Druk ułatwia przygotowanie dokumentu wolnego od błędów czy braków formalnych.

Po wypełnieniu wystarczy podpisać go i złożyć w starostwie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o pozwolenie na ogrzewanie gazowe – wzór