Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Depozyt sądowy jest pewnego rodzaju sposobem na zabezpieczenie roszczenia, więc depozyt stosuje się bardzo wielu przypadkach, np. w alimentach lub sprawach spadkowych. Co bardzo istotne – złożenie przez dłużnika środków w depozycie sądowym oznacza automatyczne uwolnienie się od długu lub zobowiązania.

Natomiast wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego złożyć może wierzyciel, któremu po spełnieniu określonych warunków – kwota w depozycie należy się bezsprzecznie.

Art. 693(14). – Żądanie wierzyciela o wydanie depozytu – Kodeks postępowania cywilnego.

Na żądanie wierzyciela sąd postanowi wydać mu depozyt, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie do depozytu.

Aby wypłata pieniędzy z depozytu sądowego była możliwa – wierzyciel musi wskazać we wniosku spełnienie okoliczności, które uprawniają go do otrzymania zdeponowanych środków pieniężnych.

Wniosek o wydanie depozytu sądowego powinien zawierać także oznaczenie sądu, oznaczenie dłużnika i wierzyciela, określenie przedmiotu w postaci depozytu, który ma być wydany, określenie depozytu oraz okoliczności, które przemawiają za wypłatą depozytu sądowego.

Ile trwa wypłata z depozytu sądowego? niestety żadne przepisy w obecnej konstrukcji prawnej nie definiują wprost ile powinno trwać wypłacenie środków z depozytu sądowego – jednak wypłata nie powinna być przewlekła, ponieważ wtedy strona wypłacająca depozyt sądowy może dochodzić zadośćuczynienia z tytułu przewlekłości postępowania sądowego.

Oczywiście dłużnik, który kiedyś złożył depozyt w sądzie, może równie dobrze złożyć wniosek o zwrot depozytu sądowego – jeśli pewne okoliczności danej sprawy zmieniły się (np. wierzyciel nie zgłosił się po depozyt).
Art. 693(11). – Żądanie dłużnika o zwrot depozytu – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.

§ 2.Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.

Polecany wzór pisma: Wniosek o złożenie do depozytu sądowego

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór