Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zwolnienie z kosztów sądowych oznacza, że wydatki te tymczasowo obciążają nie jedną ze stron postępowania, a Skarb Państwa. Sąd może zwolnić osobę fizyczną od obowiązku ponoszenia kosztów w części lub w całości. Podejmuje taką decyzję na wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Gotowy wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych może wykorzystać osoba, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oznacza to, że w piśmie należy szczegółowo opisać swój stan rodzinny i stan majątkowy, uwzględniając wszystkie informacje o swoich dochodach, wydatkach i źródłach utrzymania.

To, czy sąd zaakceptuje wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, zależy w głównej mierze od sposobu uzasadnienia takiej prośby i poparcia jej odpowiednimi dowodami (np. zaświadczeniem o dochodach, zaświadczeniem z urzędu pracy, dokumentem potwierdzającym zaciągnięcie kredytu).

Niekiedy w odpowiedzi na wniosek sąd podejmuje decyzję o jedynie częściowym zwolnieniu strony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór