Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Cofnięcie wniosku to nic innego jak cofnięcie pozwu, natomiast pozew można wycofać w części lub w całości, a powód nie zawsze potrzebuje do tego zgody pozwanego. Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego odbywa się na takich samych zasadach.

Oznacza to, że pozew można cofnąć do czasu rozpoczęcia rozprawy bez zgody pozwanego, a później już tylko za jego zgodą, chyba że cofnięcie pozwu wiąże się również ze zrzeczeniem się roszczenia.

W niektórych przypadkach sąd może nie zgodzić się na wycofanie wniosku z sądu rodzinnego. Każde takie pismo jest analizowane pod kątem motywów działania powoda. Jeśli cofnięcie pozwu jest sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, a także, gdy zmierza do obejścia prawa, wniosek zostanie odrzucony. 

Wycofanie pozwu wymaga przygotowania stosownego uzasadnienia. Powód, wypełniając nasz wzór wycofania wniosku z sądu rodzinnego, może powołać się między innymi na zawarcie porozumienia z pozwanym.

Czasami taka decyzja związana jest jednak wyłącznie ze zrozumieniem, że nie ma się szans na wygraną i w takich okolicznościach również wolno jest wnioskować o cofnięcie pozwu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór