Wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami, czas pracy zleceniobiorców należy ewidencjonować w systemie godzinowym, jednak prawo nie odnosi się już do konkretnego sposobu tworzenia takiej ewidencji, dlatego strony mogą wykorzystać wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie, aby zadbać o przejrzystość ewidencji.

Zasady sposobu potwierdzania liczby godzin przepracowanych można ustalić w treści umowy zlecenie. Jeśli takich zapisów w niej nie ma, zleceniobiorca musi przedstawiać zleceniodawcy informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia przed wypłatą wynagrodzenia.

Wygodniejszym rozwiązaniem jest więc ewidencjonowanie czasu pracy wykonywania umowy zlecenie. Jednolity system potwierdzania godzin przepracowanych dobrze zabezpiecza też interesy obu stron. 

Co do zasady, ewidencjonowanie czasu pracy wykonywania umowy zlecenie w formie pisemnej nie jest obowiązkowe.

Jednak w przypadku kontroli, przedsiębiorca musi wykazać, że zleceniodawca otrzymywał od niego wynagrodzenie zgodne z minimalną stawką godzinową. Nie może zrobić tego, jeśli nie prowadzi rzetelnie ewidencji czasu pracy w formie papierowej.  

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór ewidencjonowania czasu pracy wykonywania umowy zlecenie