Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego wzór

16.00 

Demoralizacja nieletniego to rozprężenie moralne, które prowadzi u dziecka czy nastolatka do dopuszczania się różnego typu czynów zabronionych.

Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego ma obowiązek złożyć – na przykład na policję – każda osoba dorosła. Najczęściej, wniosek o demoralizację nieletniego składa jednak rodzic, organy ścigania lub dyrektor szkoły.

Pisemne zawiadomienie o demoralizacji nieletniego może dotyczyć takich zachowań jak spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, wagarowanie, wandalizm czy stosowanie przemocy.

Zachowania te stanowią podstawę wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich w sądzie rodzinnym.

Do przygotowania wniosku o demoralizację warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk – wzór zawiadomienia o demoralizacji nieletniego. Pismo należy wnieść na policję lub bezpośrednio do sądu rodzinnego.

Kara za demoralizację wymierzana jest na podstawie wywiadu środowiskowego i po poznaniu sytuacji szkolnej nieletniego. Z reguły sąd ustanawia nad małoletnim nadzór kuratorski lub decyduje o umieszczeniu dziecka w ośrodku wychowawczym, bądź w rodzinie zastępczej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego wzór