Zażalenie na postanowienie wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Kodeks postępowania administracyjnego w sposób szczegółowy wymienia, na które postanowienia można złożyć zażalenie. Są to między innymi postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, postanowienia o odmowie przywrócenia terminu czy postanowienia o odmowie zwolnienia z kary grzywny.

Zażalenie na postanowienie może złożyć tylko osoba będąca stroną postępowania.

Czas na złożenie zażalenia zawsze wynosi 7 dni. Termin ten liczony jest od momentu, w którym postanowienie zostało doręczone lub ogłoszone. Aby dotrzymać terminu, warto wykorzystać gotowy wzór zażalenia na postanowienie, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Należy pamiętać, że zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Jeśli zażalenie na postanowienie będzie zawierało braki lub błędy, organ poprosi o ich uzupełnienie/poprawienie, wyznaczając na to termin 7 dni.

Nieuzupełnione lub niepoprawione pismo nie będzie rozpatrywane. Jeśli zażalenie będzie poprawne, organ niższego stopnia w ciągu tygodnia przekaże je organowi wyższego stopnia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zażalenie na postanowienie wzór pisma