Zgłoszenie się do sprawy cywilnej w charakterze pełnomocnika – wzór

16.00 

Zgłoszenie się do sprawy cywilnej w charakterze pełnomocnika.

Zgłoszenie się do sprawy cywilnej w charakterze pełnomocnika należy doręczyć do sądu lub innego organu wraz z pełnomocnictwem.

Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej udzielenie pełnomocnictwa wymaga opłaty. Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Organem właściwym do złożenia opłaty jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu. Dowód uiszczenia opłaty sądowej najlepiej złożyć łącznie z pełnomocnictwem.

Należy pamiętać, że nieuiszczenie opłaty skarbowej stanowi wykroczenie skarbowe, które na podstawie Kodeksu karnego skarbowego może być karane nawet do wysokości dwudziestokrotności pensji minimalnej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks prawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).
Admin
Admin

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgłoszenie się do sprawy cywilnej w charakterze pełnomocnika – wzór