Zgoda lokatorów na adaptację strychu wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Zgoda lokatorów na adaptację strychu jest konieczna, aby inwestor mógł przystąpić do planowanych prac. Strych jest bowiem częścią wspólną nieruchomości, dlatego żaden z lokatorów nie może zająć go bez zgody pozostałych mieszkańców.

Adaptacja strychu na poddasze użytkowe to dla inwestora szansa na znaczące powiększenie metrażu mieszkania, a dla innych lokatorów korzyść w postaci zwiększenia sumy zgromadzonej w ramach funduszu remontowego. 

Zgoda lokatorów na adaptację strychu przyjmuje postać uchwały wspólnoty. Ubiegając się o taką zgodę, wnioskodawca powinien opisać swój projekt adaptacji strychu, a także zaproponować cenę za 1m2 stworzonej powierzchni użytkowej.

Adaptacja strychu polega bowiem na odkupieniu poddasza użytkowego od pozostałych mieszkańców nieruchomości.

Wzór zgody lokatorów na adaptację strychu, a właściwie wzór wniosku o udzielenie takiej zgody, to druk, który wystarczy wypełnić i przekazać zarządowi wspólnoty. Pismo wymaga indywidualnego uzasadnienia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda lokatorów na adaptację strychu wzór