Współwłaściciel

Czym jest współwłasność? mówiąc najprościej, współwłasność ma miejsce, gdy kilka osób posiada własność w tym samym czasie. Zgodnie z art. Art. 195 kodeks cywilny stanowi, że

 

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

 

Natomiast rozporządzanie majątkiem wspólnym (współwłasność) oraz inne czynności wykraczające poza zakres ogólnego zarządu majątkiem wspólnym wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

Showing 1–16 of 25 results