Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika jest dopuszczalna, ale jeśli wypowiedzenie spełnia wymogi formalne i zostało dostarczone pracownikowi tak, że ten mógł się z nim zapoznać, to odmowa nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia, ponieważ jest to jednostronne oświadczenie woli. 

Pisemna odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika pełni rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu sądowego. Przełożony w obliczu takiej odmowy sporządza też notatkę służbową z odmowy przyjęcia wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że odmowa przyjęcia wypowiedzenia działa na niekorzyść pracownika, ponieważ przysługuje mu prawo odwołania się od wypowiedzenia umowy do sądu pracy.

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy w ciągu 7 dni od dnia, w którym jego przełożony dokonał wypowiedzenia. Termin ten rozpoczyna swój bieg nawet wtedy, kiedy pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia. 

Jak powinna wyglądać odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika? Dokument można przygotować w oparciu o nasz – gotowy do wypełnienia wzór odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika, który wystarczy uzupełnić odpowiednimi informacjami oraz odręcznym podpisem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika – wzór