Odwołanie od decyzji KRUS wzór

Kategorie: ,

16.00 

Od decyzji KRUS można odwołać się bez żadnych opłat, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w danej sprawie. Odwołanie od decyzji KRUS wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli za pośrednictwem oddziału KRUS. Organ powinien przekazać pismo do sądu okręgowego.

Z treści odwołania powinno wynikać, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji. Nie wymaga się natomiast szczegółowego uzasadnienia odwołania.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od decyzji KRUS, który należy wypełnić danymi osobowymi skarżącego, oznaczeniem decyzji, od której skarżący się odwołuje i własnoręcznym podpisem. 

Niezależnie od okoliczności, odwołanie od decyzji KRUS powinno przedstawiać nieprawidłowości związane z wydaną decyzją, oczekiwania i żądania skarżącego, a także prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy czy uchylenie decyzji w części lub w całości. Na rozpatrzenie odwołania skarżący nie powinien czekać dłużej niż 30 dni.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji KRUS wzór