Odwołanie od decyzji ZUS wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Od decyzji ZUS można odwołać się do sądu okręgowego w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w tym oddziale, który decyzję wydał. Można wnieść je na piśmie lub ustnie do protokołu. 

Aby napisać odwołanie do ZUS, warto wykorzystać wzór ogólny odwołania od decyzji ZUS, podając w nim numer tej decyzji i wyjaśnienie, dlaczego ubezpieczony nie zgadza się z decyzją. Należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze w pierwszej instancji jest wolne od opłat. 

Po otrzymaniu odwołania ZUS może uchylić swoją decyzję i wydać decyzję nową. Jeśli tego nie zrobi, odwołanie od decyzji ZUS zostanie przekazane dalej, do odpowiedniego sądu.

Na rozpatrzenie odwołania organ ma 30 dni. Niesatysfakcjonujący wyrok sądu można zaskarżyć jeszcze za pomocą apelacji. Apelację składa się do sądu, który wydał wyrok, ale jest ona rozpatrywana przez sąd II instancji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji ZUS wzór