Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Z listy bezrobotnych może zostać wykreślona między innymi ta osoba, która bez uzasadnienia odmówiła przyjęcia oferty pracy czy stażu, a także ta, która nie stawiła się w PUP w ustalonym terminie.

Od skreślenia z listy bezrobotnych można jednak skutecznie się odwołać. Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Można przygotować je w oparciu o nasz wzór odwołania od skreślenia z listy bezrobotnych, aby upewnić się, że pismo nie będzie miało żadnych braków.

Dokument musi uwzględniać między innymi dane odwołującego się oraz określenie jego żądania. Uzasadnienie nie jest obowiązkowe – wystarczy napisać, że bezrobotny nie zgadza się z decyzją PUP.

Niemniej jednak, odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych z odpowiednimi argumentami powinno zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia pisma.

Należy pamiętać, że odwołanie przysługuje tylko od decyzji wydanej w pierwszej instancji – decyzja organu drugiej instancji jest więc ostateczna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych – wzór