Rezygnacja ze szkoły średniej – wzór

16.00 

Rezygnacja ze szkoły średniej może dotyczyć całkowitej rezygnacji z dalszego kształcenia – jeśli uczeń ukończył 18. rok życia – lub chęci zmiany szkoły średniej na inną. Pełnoletni uczeń może złożyć taką rezygnację samodzielnie, ale placówka informuje o takim fakcie jego opiekunów.

Natomiast uczniowie małoletni nie mogą zrezygnować ze szkoły średniej we własnym imieniu – mogą zrobić to tylko ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Rezygnacja ze szkoły średniej musi przyjmować formę pisemną. Dokument składa się na ręce dyrektora placówki. W treści pisma należy ująć dane osobowe ucznia, a także uzasadnienie podjętej decyzji.

Jeśli uczeń rezygnuje ze szkoły, by zmienić ją na inną, powinien złożyć także wniosek o zmianę szkoły do dyrektora tej placówki, do której chce się przenieść. 

Wzór rezygnacji ze szkoły średniej to gotowy do wypełnienia druk, który pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mogą uzupełnić odpowiednimi danymi, podpisać i złożyć na ręce kierującego placówką.

Pismo wskazuje także, jakie dokumenty uczeń odbiera z placówki. Najczęściej jest to świadectwo i dokumentacja medyczna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze szkoły średniej – wzór