Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

16.00 

Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy i zaliczeniu egzaminu kursant powinien otrzymać dokument, który potwierdza jego kwalifikacje. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej to druk, który informuje o rodzaju odbytego szkolenia.

Dokument jest ważny przez dwa lub trzy lata od momentu wydania – datą wydania jest natomiast dzień zakończenia kursu i zaliczenia egzaminu.

Do przygotowania dokumentu potwierdzającego zaliczenie kursu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Druk jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Uwzględnia niezbędne informacje na temat szkolenia, w tym wymiar godzin kursu, jego nazwę i dane placówki, która wydała dokument. Bez tych elementów pismo byłoby nieważne. 

Warto pamiętać, że zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej musi zawierać wszystkie niezbędne dane osobowe kursanta, w tym również jego numer PESEL. Każde zaświadczenie ma także nadany mu przez placówkę indywidualny numer dokumentu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej